พัฒนาการทารกในครรภ์ 40 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 40 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 40 สัปดาห์

MamaExpert Team 08 November 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์  เป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนที่ลูกของคุณเติบโตจากเซลล์ๆ เดียวเป็นมนุษย์ตัวน้อยที่มีเซลล์กว่า 200 ล้านเซลล์  ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับคุณและลูก โดยเมื่อแรกเกิด น้ำหนั...

การตั้งครรภ์ พัฒนาการทารก พัฒนาการทารกในครรภ์ 40 สัปดาห์