พัฒนาการทารกในครรภ์ 30 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 30 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 30 สัปดาห์

MamaExpert Team 09 November 2012

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ในขณะนี้ ลูกน้อยของคุณมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 40 ซม. และหนักประมาณ 1.1 กก. แล้ว ช่วงเวลานี้ ลูกน้อยของคุณเหมือนอยู่ในดินแดนนิทรา เพราะลูกจะใช้เวลากว่าร้อยละ 80 ของการนอนอยู่ในระ...

ทารก พัฒนาการทารกในครรภ์ พัฒนาการทารกในครรภ์ 30 สัปดาห์