พัฒนาการของเด็ก อายุ 13 เดือน

พัฒนาการของเด็ก อายุ 13 เดือน

พัฒนาการของเด็ก อายุ 13 เดือน

MamaExpert Team 04 January 2012

การพัฒนาการของเด็ก อายุ 13 เดือน      การ ยืนและเดิน ในตอนนี้เด็กหลายคนจะเริ่มเดินได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่คล่อง ยังมีท่าเดินแบบขากางๆ และได้ไม่กี่ก้าว บางคนยังอาจเพียงแค่เกาะยืน ไต...

พัฒนาการของเด็ก อายุ 13 เดือน พัฒนาการเด็ก วัยเตาะแตะ