พระอาการของในหลวง

บทสวดสถายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทสวดสถายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

MamaExpert 13 October 2016

เชื่อว่าปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นห่วงในหลวง แต่อาจไม่สะดวกไปสวดมนต์หรือถวายพระพรถึงศิริราช วันนี้ mamaexper ได้นำบทสวดบทสวด ถวายพระพร (รัชกาลที่ ๙)“ ภูมิพลมหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา ” จาก...

บทสวดถวายพระพรในหลวง พระอาการของในหลวง