ฝีเย็บ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับแผลฝีเย็บ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับแผลฝีเย็บ

MamaExpert Team 07 January 2016

การตัดแผลฝีเย็บ ( Episiotomy ) สูติแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์จะทำการตัดบริเวณฝีเย็บเพื่อขยายปากช่องคลอดซึ่งจะทำในระยะคลอดซึ่งแผลดังกล่าวมักถูกตัดโดยกรรไกรผ่าตัดเมื่อฝีเย็บยืดและตึงเมื่อศีรษะ ทารก...

คลอดธรรมชาติ ฝีเย็บ แผลฝีเย็บ