ฝาแฝด

ครรภ์แฝด

ครรภ์แฝด

MamaExpert Team 11 December 2011

ปัจจุบันมีคู่แฝดเกิดขึ้น 2 คู่ในการเกิดเด็ก 100 คน เป็นที่น่ายินดีต่อญาติมิตรสำหรับข่าวที่ว่ามีการตั้งครรภ์ครั้งเดียวได้ บุตร 2 คน  เพราะการตั้งครรภ์แต่ละครั้งใช้เวลายาวนานถึง 9 เดือน  และบางครอบครัวต...

ครรภ์แฝด ฝาแฝด ลูกแฝด