ฝากพิเศษ

แม่รอผ่าคลอด ลูกแฝดสามเสียชีวิตในครรภ์

แม่รอผ่าคลอด ลูกแฝดสามเสียชีวิตในครรภ์

MamaExpert Team 19 August 2015

เหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ที่ต้องสูญเสียลูกแฝด 3 พร้อมๆกัน แม่ตั้งครรภ์เจ็บครรภ์คลอดแต่ด้วยครรภ์แฝดและเคยผ่าตัดคลอดมาก่อน ครรภ์นี้จึงต้องทำการผ่าตัดคลอดด้วยเช่นกัน คุณพ่อเ...

คลอดยาวนาน ผ่าตัดคลอด ฝากพิเศษ