ฝากท้อง

ตรวจอะไรบ้างในครั้งแรกของ การฝากครรภ์

ตรวจอะไรบ้างในครั้งแรกของ การฝากครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

การฝากครรภ์  Prenatal care คุณผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรบ้าง แพทย์จะซักประวัติโรคประจำตัวโรคทางกรรมพันธุ์ ยาที่ใช้ ประวัติการแท้ง...

คลอด ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์