ผ่าคลอดดีไหม

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในการ ผ่าตัดคลอดบุตร

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ในการ ผ่าตัดคลอดบุตร

MamaExpert Team 13 January 2014

ผ่าตัดคลอดบุตร คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนกลัวการคลอดธรรมชาติ ไม่อยากเผชิญกับความเจ็บปวดของการคลอดธรรมชาติ หลายคนจึงร้องขอกับสูติแพทย์ เพื่อทำการ ผ่าตัดคลอด ทั้งๆที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัด  คุณท...

การคลอดบุตร การตั้งครรภ์ ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด