ปัจจัยทำให้คลอดก่อนกำหนด

21 ปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้แม่ คลอดก่อนกำหนด

21 ปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้แม่ คลอดก่อนกำหนด

MamaExpert Team 05 January 2013

คลอดก่อนกำหนด ภาวะเสี่ยงแม่ท้องต้องระวัง   โดยปกติหญิงตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 7-10 มีโอกาสที่จะ คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ สาเหตุที่ต้อง คลอดก่อนกำหนด ส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาการเจ็บ...

การตั้งครรภ์ คลอดก่อนกำหนด ปัจจัยทำให้คลอดก่อนกำหนด