ปวดหลังมากตอนท้อง

11วิธีลด อาการปวดหลังของคุณแม่ตั้งครรภ์

11วิธีลด อาการปวดหลังของคุณแม่ตั้งครรภ์

MamaExpert Team 20 July 2012

อาการปวดหลังของคุณแม่ตั้งครรภ์  คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดหลัง เนื่องจากต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าปกติ ทำให้คุณแม่ต้องเดินในท่าที่ต้องแอ่นตัวเพื่อถ่วงดุลน้ำหนัก ส่งผลให้ก...

การตั้งครรภ์ ปวดหลังตอนตั้งครรภ์ ปวดหลังมากตอนท้อง