ปฏิเสธเต้านม

ปัญหาทารกติดจุก ป้องกันแก้ไขอย่างไร

ปัญหาทารกติดจุก ป้องกันแก้ไขอย่างไร

MamaExpert Team 10 January 2016

ปัญหาทารกติดจุก (NIPPLE CONFUSION)  ลูกน้อยพึ่งแรกคลอดมีปฏิกิริยา ปฎิเสธเต้านม เมื่อได้ดื่มนมจากจุกเพียงครั้งเดียว ทำไม่ีลูกน้อยถึงเปลลี่ยนไปได้ถึงขนาดไม่่ยอมดูดนมแม่อีกเลย ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความเข้...

นมแม่ ปฏิเสธเต้านม ลูกติดขวด