บวมขณะตั้งครรภ์

ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์

ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์

MamaExpert Team 13 January 2014

ครรภ์เป็นพิษคืออะไร? ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์ (Pregnancy-induced Hypertension หรือ Pre-eclampsia/Preeclamsia ซึ่งศัพท์ดั้งเดิม คือ Toxemia of pregnancy) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงม...

การคลอด การตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์