บทบาทคุณพ่อ

พฤติกรรมของคุณพ่อมีส่วนสำคัญกับลูกอย่างไรบ้าง

พฤติกรรมของคุณพ่อมีส่วนสำคัญกับลูกอย่างไรบ้าง

MamaExpert Team 15 October 2014

พฤติกรรมคุณพ่อส่งผลต่อลูกน้อยอย่างไร เจ้าหนูน้อยมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนอย่างไร คิดอะไรลูกน้อยของคุณจะซึมซับและเรียนรู้ชีวิตประจำวันนี้ไปตลอด พฤติกรรมการเรียนรู้จะเป็นแกนส...

การเลี้ยงลูกให้ฉลาด บทบาทคุณพ่อ พฤติกรรมเด็ก