น้ำยาเช็ดสะดือ

รีวิวการดูแลสะดือเด็กแรกเกิดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

รีวิวการดูแลสะดือเด็กแรกเกิดที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

MamaExpert Team 17 May 2014

สะดือเด็กแรกเกิด ทำไมต้องเช็ดสะดือเด็กแรกเกิดทุกวัน สายสะดือ ตอนอยู่ในท้องแม่เรียกว่าสายรก เป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างตัวลูกกับแม่ เป็นทางลำเลียงอาหารและ ออกซิเจนจากแม่ไปเลี้ยงดูลูกให้มีชี...

เช็ดสะดือเด็กแรกเกิด สะดือติดเชื้อ สะดือเด็กอ่อน