นมHa

แพ้นมวัว รักษาด้วยนมแม่ หรือนมสูตร H.A.

แพ้นมวัว รักษาด้วยนมแม่ หรือนมสูตร H.A.

MamaExpert Team 28 January 2014

การแพ้โปรตีนในนมวัว การแพ้นมวัวเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะพบมากในวัยทารก โดยเฉพาะขวบปีแรก พบประมาณ 2-3% การแพ้นมวัวนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของทารกมีการตอบสนองต่อ สิ่งแปลกปลอมซึ่งก็คือโป...

ถ่ายเป็นมูกเลือก นมHa ผื่นแพ้นม