นมแม่เเช่เเข็ง

DIY : กล่องคอนโดจัดระเบียบสต๊อกนมแม่

DIY : กล่องคอนโดจัดระเบียบสต๊อกนมแม่

MamaExpert Team 16 June 2015

 กล่องคอนโดสต๊อกนมแม่หยิบง่ายสบายใจ สำหรับคุณแม่ที่ทำสต๊อกนม และต้องการจัดระเบียบตู้เเช่และทำระบบปั๊มก่อนใช้ก่อน  ให้ง่ายต่อการหยิบใช้ เทคนิคนี้ ใช้กับโรงพยาบาลเรียกว่า ระบบ Firt in  /  Firt out  กล่อ...

ตู้เก็บนมแม่ นมปั๊ม นมแม่เเช่เเข็ง