ธีแก้ไขเมื่อเป็นตะคริวที่น่อง

ตะคริวขณะตั้งครรภ์ พร้อมวิธีแก้ไขป้องกัน

ตะคริวขณะตั้งครรภ์ พร้อมวิธีแก้ไขป้องกัน

MamaExpert Team 26 November 2015

การเป็นตะคริว พบได้บ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ กลไกการเกิดตะคริวนั้น และมักเกิดช่วงเวลากลางคืน ทั้งในคนที่ไม่เคยเป้นตะคริวมาก่อน ขณะตั้งครรภ์มก็เป้นตะคริวได้เช่นกัน ตะ...

กล้ามเนื้อหดเกร็ง ตะคริวขณะตั้งครรภ์ ธีแก้ไขเมื่อเป็นตะคริวที่น่อง