ธาลัสซีเมีย

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ประเทศไทยติดอันดับโลก แพทย์แนะนำต้องวางแผนก่อนมีลูก

MamaExpert Team 05 January 2016

 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ธาลัสซีเมีย เรียกอีกอย่างว่าโลหิตจางหรือเรียกว่าเลือดจาง หรือโรคซีด เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ โดยการถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางกรรมพันธุ์ พบมากในประเ...

Thalassemia ธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย