ท้อง4เดือน

การตั้งครรภ์เดือนที่4 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

การตั้งครรภ์เดือนที่4 และ พัฒนาการทารกในครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

การเจริญและการพัฒนาของทารก ผิวหนังเด็กจะมีสีชมพูและใส ขนคิ้วและขนตาเริ่มงอก เริ่มมีการสร้างหูชั้นนอก หน้าตามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คอยาวขึ้นทำให้หน้าและลำตัวแยกจากกัน ศีรษะจะมีขนาดครึ่งหนึ่งของลำตัว เด...

การตั้งครรภ์ ครรภ์ ตั้งครรภ์