ท้องผูการท้องผูกในเด็ก

7สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกท้องผูก

7สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกท้องผูก

MamaExpert Team 17 June 2013

อาการท้องผูกในเด็ก อาการท้องผูกในเด็ก  หมายถึง การถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะแข็ง แห้งหรือเหนียว และมีการถ่ายลำบากร่วมอยู่ด้วย จำนวนครั้งที่ถ่ายมีความสำคัญน้อยกว่าลักษณะอุจจาระ บางคนถ่าย 2 – 3 วันต่อครั้ง...

ท้องผูก ท้องผูการท้องผูกในเด็ก ลูกท้องอืด