ทีวีกับพัฒนาการเด็ก

เด็กติดทีวีส่งผลต่อพัฒนาการอย่างไร

เด็กติดทีวีส่งผลต่อพัฒนาการอย่างไร

MamaExpert Team 25 July 2014

เด็กติดทีวี อายุที่เหมาะสม สามารถให้ดูทีวีได้คือ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป แต่มีข้อจำกัดของเวลาในการดูต้องไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้  คุณพ่อคุณแม่อาจจะค้านในใจ เอ๊ะ ลูกฉันไม่เห็นเป้นเลย ปกต...

ข้อเสียของการให้ลูกดูทีวีตั้งแต่เด็ก ทีวีกับพัฒนาการเด็ก สมาธิสั้นจากการดูทีวี