ทับหม้อเกลือ

อยู่ไฟหลังคลอด ทับหม้อเกลือ

อยู่ไฟหลังคลอด ทับหม้อเกลือ

MamaExpert Team 03 April 2015

อยู่ไฟหลังคลอด ทับหม้อเกลือ  การทับหม้อเกลือ หมายถึง การนำเกลือสมุทรใส่หม้อตั้งไฟให้ร้อน แล้วมาวางบนสมุนไพรที่เตรียมไว้ ห่อผ้าแล้วนำมาประคบตามอวัยวะต่าง ๆ ของหญิงหลังคลอด ข้อควรระวังในการทับห...

ทับหม้อเกลือ