ทำไมไม่ท้อง

ผอมไป อ้วนไป ตั้งครรภ์ยาก จริงๆหรือ

ผอมไป อ้วนไป ตั้งครรภ์ยาก จริงๆหรือ

MamaExpert Team 07 January 2014

แม้ว่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะมีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์แต่ตอนนี้การผอมแห้งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการมีลูกยากสำหรับคู่สมรสที่พยายามตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ งานวิจัยนี้ระบุว่า กา...

ทำไมไม่ท้อง ผอมตั้งครรภ์ยากส์ มีบุตรยาก