ทารกดิ้นน้อย

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

สาเหตุที่ทำให้ ทารกเสียชีวิตในครรภ์

MamaExpert Team 01 April 2014

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องตระหนักและควรปฎิบัติคือการไปฝากครรภ์ตามนัด  คุณแม่หลายๆคน อาจไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์ คุณแม่ทราบหรือไม่  ขณะตั้งครรภ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกน้อยอ...

ทารกดิ้นน้อย ทารกตาย ทารกหัวใจเต้นน้อยลง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์

ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์

MamaExpert Team 13 January 2014

ครรภ์เป็นพิษคืออะไร? ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ ภาวะพิษแห่งครรภ์ (Pregnancy-induced Hypertension หรือ Pre-eclampsia/Preeclamsia ซึ่งศัพท์ดั้งเดิม คือ Toxemia of pregnancy) หมายถึง ภาวะความดันโลหิตสูงม...

การคลอด การตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์