ตัวเหลืองจากการกินนมแม่

เรื่องน่ารู้ นมแม่มีสารบางชนิดทำให้เด็กกินนมแม่ตัวเหลืองได้

เรื่องน่ารู้ นมแม่มีสารบางชนิดทำให้เด็กกินนมแม่ตัวเหลืองได้

MamaExpert Team 23 March 2016

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal hyperbilirubinemia ) มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจาก การทำงานของตับยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถขับสารเหลือง หรือ บิลิรูบินออกมาได้ จึงทำให้ทารกตัวเหล...

ตัวเหลืองจากการกินนมแม่ ทารกตัวเหลือง นมแม่ทำให้ตัวเหลือง