ตัวเหลืองจากการกินนมแม่

ทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่ แก้อย่างไร

ทารกตัวเหลืองจากการกินนมแม่ แก้อย่างไร

MamaExpert Team 23 March 2016

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal hyperbilirubinemia ) มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจาก การทำงานของตับยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถขับสารเหลือง หรือ บิลิรูบินออกมาได้ จึงทำให้ทารกตัวเ...

ตัวเหลืองจากการกินนมแม่ ทารกตัวเหลือง นมแม่ทำให้ตัวเหลือง