ตัดเล็บให้ลูก

เทคนิค ตัดเล็บให้ลูกน้อย และการเลือกอุปกรณ์ตัดเล็บ

เทคนิค ตัดเล็บให้ลูกน้อย และการเลือกอุปกรณ์ตัดเล็บ

MamaExpert Team 21 June 2013

ตัดเล็บให้ลูกน้อย เล็บเป็นกระดูกอ่อนที่ขึ้นมาปกคลุมบริเวณนิ้วมือและเท้าและยาวขึ้นเรื่อยๆ การตัดเล็บในเด็กทารกนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะหากปล่อยให้เล็บยาวก็อาจจะข่วนโดนหน้าตาของลูกได้ ด้วยเหตุที...

การตั้งครรภ์ ตัดเล็บเด็ก ตัดเล็บให้ลูก