ตัดเล็บเด็ก

วิธีตัดเล็บให้เด็กอ่อน

วิธีตัดเล็บให้เด็กอ่อน

MamaExpert Team 03 April 2014

แม้การตัดเล็บดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าตัดให้ลูกเล็กวัยทารกก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ของพ่อแม่มือใหม่ขึ้นมาได้ ดังนั้นต้องอาศัยเทคนิคพิเศษมากกว่าตัดเล็บผู้ใหญ่กันหน่อยแล้ว เลือกใช้กรรไกรตัดเล็บที...

ตัดเล็บเด็ก บำรุงเล็บเด็ก พัฒนาการเด็ก

เทคนิค ตัดเล็บให้ลูกน้อย และการเลือกอุปกรณ์ตัดเล็บ

เทคนิค ตัดเล็บให้ลูกน้อย และการเลือกอุปกรณ์ตัดเล็บ

MamaExpert Team 21 June 2013

ตัดเล็บให้ลูกน้อย เล็บเป็นกระดูกอ่อนที่ขึ้นมาปกคลุมบริเวณนิ้วมือและเท้าและยาวขึ้นเรื่อยๆ การตัดเล็บในเด็กทารกนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะหากปล่อยให้เล็บยาวก็อาจจะข่วนโดนหน้าตาของลูกได้ ด้วยเหตุที...

การตั้งครรภ์ ตัดเล็บเด็ก ตัดเล็บให้ลูก