ตอนท้องห้ามกินอะไร

อาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์

อาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 08 November 2012

อาหารต้องห้ามสำหรับแม่ตั้งครรภ์  การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหาร ที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารที่ควรรับประทาน อาหารบางชนิดอาจทำอันตรายต่อลูกน้อยและทำให...

การตั้งครรภ์ ตอนท้องห้ามกินอะไร บำรุงครรภ์