ตรวจหูทารก

การตรวจการได้ยินของทารก

การตรวจการได้ยินของทารก

MamaExpert Team 09 July 2012

การตรวจการได้ยินของทารกคัดกรองได้ก่อนออกจากโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่จะอยู่ในแพ็คเก็จคลอดโรงพยาบาลเอกชน สมัยก่อน แพทย์จะตรวจการได้ยินเฉพาะ กรณีรายที่มีความเสี่ยงเท่านั้น เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ในปัจจุบั...

การตรวจการได้ยินของทารก การได้ยินของทารก ตรวจหูทารก