ตรวจมะเร็งด้วยตัวเอง

ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองที่บ้านง่ายมากๆ

ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองที่บ้านง่ายมากๆ

MamaExpert Team 29 May 2015

มะเร็งปากมดลูก คร่าชีวิตหญิงไทยวันละ14คน มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อไวรัส 99.7% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก จะตรวจพบไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เอชพีวี (Human Papillomavirus) และพบว่า...

ตรวจมะเร็งด้วยตัวเอง มะเร็งปากมดลูก วิธีตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง