ตรวจความตั้งครรภ์

เมื่อไรจึงจะเหมาะในการตรวจการตั้งครรภ์

เมื่อไรจึงจะเหมาะในการตรวจการตั้งครรภ์

MamaExpert Team 17 March 2012

มื่อมีการตกไข่  ไข่จะมีอายุให้เชื้ออสุจิมาปฏิสนธิได้เพียง  1 วันเท่านั้น เมื่อปฎิสนธิแล้วจะแบ่งตัวและเดินทางมาที่โพรงมดลูก  ฝังตัวเข้ากับเยื่อบุโพรงมดลูกในวันที่ 7  หลังการปฏิสนธิ  เมื่อตัวอ่อนฝังตัว ...

การตั้งครรภ์ ตรวจกาารตั้งครรภ์ ตรวจความตั้งครรภ์