ตรวจกาารตั้งครรภ์

ควรตรวจการตั้งครรภ์เมื่อไหร่ จริงไหมรอบเดือนขาด1วันต้องตรวจ และควรตรวจตอนเช้า

ควรตรวจการตั้งครรภ์เมื่อไหร่ จริงไหมรอบเดือนขาด1วันต้องตรวจ และควรตรวจตอนเช้า

MamaExpert Team 17 March 2012

ตรวจการตั้งครรภ์ มื่อมีการตกไข่  ไข่จะมีอายุให้เชื้ออสุจิมาปฏิสนธิได้เพียง  1 วันเท่านั้น เมื่อปฎิสนธิแล้วจะแบ่งตัวและเดินทางมาที่โพรงมดลูก  ฝังตัวเข้ากับเยื่อบ...

การตั้งครรภ์ ตรวจกาารตั้งครรภ์ ตรวจความตั้งครรภ์