ตกขาวตอนท้อง

ตกขาวขณะตั้งครรภ์  … อย่าตกใจ

ตกขาวขณะตั้งครรภ์ … อย่าตกใจ

MamaExpert Team 27 February 2012

ตกขาวขณะตั้งครรภ์  … อย่าตกใจ รู้จักตกขาว (leucorrhoea) ตกขาว หรือ leucorrhoea  คือ ของเหลวที่ไหลออกมานอกช่องคลอด (ไม่ใช่เลือด  ) ตกขาว มีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงภายใ...

การตั้งครรภ์ ตกขาว ตกขาวขณะตั้งครรภ์