ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์

13 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ ตั้งครรภ์

13 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ ตั้งครรภ์

MamaExpert Team 05 December 2011

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ร่างกายและจิตใจของคุณแม่ย่อมเปลี่ทยนแปลงไป เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ตลอด9 เดือน ว่าที่คุณแม่จะมีอาการเปลี่ยนแปลงดังต่อไ...

คั้งครรภ์ ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ ท้อง

ภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์

ภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์

MamaExpert Team 03 December 2011

เมื่อไหร่ที่รุ้ว่าเริ่มมีอารมณ์ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์…ควรหันมาดูแลตัวเองบ้าง ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการที่ใครๆ ก็คอยถามคุณแต่เรื่องท้อง จนดูเหมือนว่าการตั้งครรภ์เข...

ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์