ซักผ้าเลอะอึ

ขจัดปัญหาเสื้อผ้าลูกเปื้อนอึให้สะอาดหมดจด

ขจัดปัญหาเสื้อผ้าลูกเปื้อนอึให้สะอาดหมดจด

MamaExpert Team 15 November 2016

ขจัดปัญหาเสื้อผ้าลูกเปื้อนอึให้สะอาดหมดจด ปัญหารบกวรจิตใจและเสียเวลามากๆของแม่ลูกอ่อนก็คือการซักผ้าเปื้อนอุจจาระของลูกน้อย ซักกี่รอบต่อกี่รอบก็ไม่สะอาด ทิ้งคราบเหลืองจนไม่กล้านำกลับมาใช้อีก เพราะกล...

ซักผ้าเลอะอึ ผ้าเลอะอึกซักไม่ออก วิธีขจัดคราบฝังแน่น