ชิคุนกุนยา

แยกได้อย่างไร? ว่าเป็นโรคชิคุนกุนย่าหรือไข้เลือดออก

แยกได้อย่างไร? ว่าเป็นโรคชิคุนกุนย่าหรือไข้เลือดออก

MamaExpert Team 13 November 2015

โรคชิคุนกุนย่า  โรคชิคุนกุนย่าคืออะไร  ไข้ชิคุนกุนย่า อาจไม่คุ้นหูเพราะนานๆจะพบโรคนี้ ประเทศแทนซาเนียเป็นประเทศแรกที่ค้นพบโรคดังกล่าว ชิคุนกุนยา (Chikungunya) เป็นภาษามากอนดี (...

ชิคุนกุนยา ไข้ปวดข้ออักเสบ ไข้เลือดออก