ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

MamaExpert Team 11 March 2012

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 1. Physiological (normal) jaundice ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดปกติพบมากกว่าร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด โดยทารกอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ยกเว้นทารกเกิดก่อนก...

ชนิดของการเกิดตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ตัวเหลือง อาการตัวเหลือง