ฉีดวัคซีน

5  อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ที่แม่ต้องรู้

5 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ที่แม่ต้องรู้

MamaExpert Team 19 March 2015

5อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน และการดูแลที่ถูกวิธี อาการข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป และเด็กแต่ละคนมีอาการรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของร่างกายต่อวัคซีนชนิดนั้นๆ อาการที...

ฉีดวัคซีน พัฒนาการเด็ก วัตซีนเด็ก