จิ๋มมีกลิ่น

ดูแลจุดซ่อนเร้น อย่างไรให้ไร้กลิ่น

ดูแลจุดซ่อนเร้น อย่างไรให้ไร้กลิ่น

MamaExpert Team 15 May 2015

จุดซ่อนเร้นมีกลิ่นแรง ปฎิเสธไม่ได้เรื่องกลิ่นของจุดซ่อนเร้นมีทุกคนค่ะ แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศ อาหารที่รับประทาน การดูแลเรื่องความสะอาดของแต่ละคน รวมถึงผู้หญิงที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ด้วย ช่องค...

การทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น จิ๋มมีกลิ่น จุดซ่อนเร้นมีกลิ่นแรง