จุดสีขาวที่หัวนม

เต้านมอักเสบและดูแลเมื่อคุณแม่มีอาการเต้านมอักเสบ

เต้านมอักเสบและดูแลเมื่อคุณแม่มีอาการเต้านมอักเสบ

MamaExpert Team 31 January 2015

เต้านมอักเสบเกิดเนื่องจากท่อน้ำนมอุดตัน จะเป็นก้อนไตแข็งๆ ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของเต้านม โดยไม่ได้เป็นทั้งเต้า เมื่อกดลงไปจะรู้สึกเจ็บและอาจบวมแดง แต่ไม่มีไข้ คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อ...

White Dot การเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ จุดสีขาวที่หัวนม