จีซิกพีดี

ภาวะพร่องเอนไซด์ G6PDในเด็ก

ภาวะพร่องเอนไซด์ G6PDในเด็ก

MamaExpert Team 08 December 2011

คุณแม่รู้จักภาวะพร่องเอนไซด์ G6PD  ภาวะพร่องเอนไซด์ G6PD  ( G – 6 – PD Deficiency ) คือ การมีระดับของเอนไซม์ G6PD ต่ำกว่าคนปกติ เอนไซม์ ชนิดนี้พบได้ในเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันไม...

จีซิกพีดี ตัวเหลืองในเด็ก ทารก