คันช่องคลอด.ตกขางผิดปกติ

การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด  (Bacterial vaginosis )

การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด (Bacterial vaginosis )

MamaExpert Team 21 December 2012

โรค Bacterial vaginosis หรือเรียกสั้นๆว่า BV คือโรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดผู้หญิงแล้วเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่ แล้วเกิดการอักเสบจนมีอาการ...

Bacterial Vaginosis การติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอด คันช่องคลอด.ตกขางผิดปกติ