คั้งครรภ์

13 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ ตั้งครรภ์

13 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ ตั้งครรภ์

MamaExpert Team 05 December 2011

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ร่างกายและจิตใจของคุณแม่ย่อมเปลี่ทยนแปลงไป เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ตลอด9 เดือน ว่าที่คุณแม่จะมีอาการเปลี่ยนแปลงดังต่อไ...

คั้งครรภ์ ซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ ท้อง

พัฒนาการทารกอายุ 2  เดือน

พัฒนาการทารกอายุ 2 เดือน

MamaExpert Team 04 December 2011

โดย นฤมล   เปรมปราโมทย์  พยาบาลวิชาชีพ พัฒนาการทารกอายุ 2  เดือน พัฒนาการเด่น  “ สนใจสิ่งรอบข้าง” พอเข้าเดือนที่ 2 คุณแม่จะรู้ใจลูกได้ดีขึ้น การป้อนนม การขับถ่าย เริ่มจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้น แต่บางค...

คลอดบุตร คั้งครรภ์ พัฒนาการเด็ก