คอตีบเทียม

ลูกไอเสียงก้อง! เสี่ยงเสียชีวิต เพราะเป็น "โรคครูป"

ลูกไอเสียงก้อง! เสี่ยงเสียชีวิต เพราะเป็น "โรคครูป"

MamaExpert Team 20 September 2017

โรคครูปในเด็ก ครูป (Croup) หรือเรียกอีกอย่างว่า กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบหรือบางท่านอาจเรียกว่า คอตีบเทียม เป็นการติดเชื้อไวรัสในเด็กที่มีการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้น (จมูกและลำคอ) ลงไปถึงทางเดิ...

ครูปในเด็ก โรคฤดูหนาว คอตีบเทียม