ความรู้สึกทางเพศลดลง

เหตุผล 5 ข้อ ที่ทำให้ต่อมเซ็กส์แม่หลังคลอดไม่ทำงาน .... สามีต้องรู้ !!!

เหตุผล 5 ข้อ ที่ทำให้ต่อมเซ็กส์แม่หลังคลอดไม่ทำงาน .... สามีต้องรู้ !!!

MamaExpert Team 22 February 2012

หลังคลอดอารมณ์ทางเพศลดลง  สาเหตุที่ทำให้คุณแม่หลังคลอดไร้อารมณ์ทางเพศ หลังจากคลอดลูกมีหลายสาเหตุสาเหตุได้มากมาย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ความสับสนในบทบาทของการเป็นภรรยากับการเป็นแม่ รวมท...

ความรู้สึกทางเพศลดลง หลังคลอด หลังคลอดบุตร