ครีมหอยทาก

สวยสั่งได้จากเมือกหอยทาก แต่อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน

สวยสั่งได้จากเมือกหอยทาก แต่อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน

MamaExpert Team 29 August 2015

สวยสั่งได้จากเมือกหอยทาก แต่อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน แนวคิดการบำรุงรักษาผิวพรรณด้วยเมือกหอยทาก ถูกค้นพบโดยบังเอิญของคนงานในฟาร์มเลี้ยงหอยทากเพื่อส่งให้ร้านอาหารฝรั่งเศส เนื่องจากต้องสัมผัสกับหอยทากแล...

ครีมหอยทาก เมือกหอยทาก