ครรค์ครบกำหนด

อายุครรภ์ คลอดก่อนกำหนด คลอดเกินกำหนด กำหนดคลอด เรื่องที่แม่มือใหม่ต้องรู้

อายุครรภ์ คลอดก่อนกำหนด คลอดเกินกำหนด กำหนดคลอด เรื่องที่แม่มือใหม่ต้องรู้

MamaExpert Team 03 December 2011

ความหมายของ อายุครรภ์ อายุครรภ์ หรือ gestational age  หมายถึง ระยะเวลาของไข่ ผสมกับสเปิร์มจนกลายเป็นตัวอ่อน หรือทางการแพทย์ที่เรียกว่า เอ็มบริโอ  อายุครรภ์ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 40 สัปดา...

การนับอายุครรภ์ กำหนดคลอด ครรค์ครบกำหนด