คนท้องดื่มน้ำกี่แก้ว

แม่ท้องต้องดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้น จริงหรือไม่

แม่ท้องต้องดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้น จริงหรือไม่

MamaExpert Team 17 November 2015

คุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคน มีคำถามใจใจว่า ตั้งครรภ์มีอีกชีวิตน้อยๆเพิ่มขึ้นมา การบริโภคอาหารต่างๆ รวมถึงน้ำจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณคูณสองเพื่อให้ลูก ได้รับอย่างเพีบงพอจริงหรือไม่ แม่ท้องต้องดื่มน้ำเพิ่มจา...

คนท้องดื่มน้ำกี่แก้ว น้ำดื่มสำหรับคนท้อง