ขายนมแม่จากเต้า

ธุรกิจใหม่! ขายนมแม่จากเต้าให้กับผู้ชาย

ธุรกิจใหม่! ขายนมแม่จากเต้าให้กับผู้ชาย

MamaExpert Team 27 September 2015

ธุรกิจ ขายนมแม่จากเต้าในประเทศจีน เป็นเรื่องที่ค้านสายตาชาวโลกอีกแล้ว เมื่อจีนมีการเติบโตทางธุรกิจค้านมแม่จากเต้าให้กับผู้ใหญ่  และแฝงด้วยการค้าประเวณีร่วมด้วย เรียกว่า ขายบริการให้ผู้ใหญ่ดื่มนมสดจากเ...

ขายนมแม่จากเต้า นมแม่ นมแม่บริจาค